Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INFOMAC Sp. z o.o. Sp. k. Szczecinku przy ul. Wojska Polskiego 6, Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych - adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. INFOMAC Sp. z o.o. Sp. k. gromadzi i przetwarza dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i realizacji zadań ustawowych i statutowych w trybie art. 6 oraz art.9.
  3. Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.
  4. Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do dostępu do własnych danych osobowych oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
  5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  6. Pani/Pana dane nie będą podlegały amortyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane.