TV-LINE 250-3_
TV-LINE 250-3_ TV-LINE 250-3_

ZASILACZ MAGISTRALNY TV-LINE 60/250-3

Zasilacz TV LINE 60/250-3 przeznaczony jest do bezprzerwowego zasilania urządzeń sieci CATV napięciem przemiennym o wartości znamionowej 60 VAC w celu zabezpieczenia urządzeń do niego podłączonych przed zanikami napięcia w sieci elektroenergetycznej.
Może on zasilać również inne urządzenia o znamionowej wartości napięcia 60 V (z wyjątkiem urządzeń medycznych).