Na początku 2006 roku firma InfoMac poddała weryfikacji swój system zarządzania jakością. Dowodem na dbałość o satysfakcję Klienta oraz ciągłe doskonalenie usług jest przyznany 17 lipca 2006 roku Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2008.
"INFO-MAC rozwija się dynamicznie od 1992 roku. Doszliśmy do etapu, w którym należało uporządkować sferę zarządzania jakością.

Od momentu rozpoczęcia naszej działalności na każdym kroku wpajamy naszym pracownikom podmiotowość Klienta. W tym czasie opracowaliśmy wiele instrukcji działania, które okazały się bardzo pomocne przy tworzeniu procedur. Audyt certyfikujący ocenił bardzo wysoko nasze zaangażowanie w utrzymanie i doskonalenie systemu jakości, a jakość w InfoMac przekłada się na wysoki poziom satysfakcji naszych Klientów."

Andrzej Maciejczyk
Prezes Zarządu InfoMac