InfoBat110-220
InfoBat110-220_1
InfoBat110-220_3
InfoBat110-220 InfoBat110-220
InfoBat110-220_1 InfoBat110-220_1
InfoBat110-220_3 InfoBat110-220_3

Urządzenie umożliwia przeprowadzanie procesów rozładowania baterii dla trzech nominalnych wartości napięcia 48-110-220V oraz wyświetlanie, gromadzenie i przesyłanie danych pomiarowych.

Parametry procesu rozładowania mogą być wyświetlane na wbudowanym wyświetlaczu LCD, na podłączonym do urządzenia komputerze PC, przesyłane drogą radiową (GSM) do centrum monitoringu serwera CSM, zapisywane na podłączonej do urządzenia karcie SD (w formacie FAT16 albo FAT32).

Zgromadzone na karcie SD dane mogą służyć do generowania raportów z przebiegu procesów rozładowania za pomocą specjalnie przygotowanego formularza Excel.

Na karcie pamięci oprócz danych pomiarowych mogą być przechowywane dane różnych typów baterii (tabele rozładowań). Dane te można wykorzystać do ustalenia stopnia naładowania testowanej baterii.

Urządzenie posiada również trzy uniwersalne wejścia cyfrowe, jedno wyjście przekaźnikowe oraz wejścia do podłączenia czujników temperatury baterii.