Monitoring baterii
Oprogramowanie CSM
Oprogramowanie CSM
Monitoring baterii Monitoring baterii
Oprogramowanie CSM Oprogramowanie CSM
Oprogramowanie CSM Oprogramowanie CSM

 

  1. Zadaniem Centralnego Systemu Monitoringu (CSM) jest wspomaganie obsługi i nadzoru dużej liczby obiektów i urządzeń technicznych na rozproszonym obszarze.
  2. System rejestruje wszelkie sytuacje awaryjne zgłaszanych przez urządzenia (za pośrednictwem interfejsów i sterowników obiektowych), które zapamiętuje w bazie danych.