Interfejs 1-FI

charakterystyka

 • Interfejs 1Fi przystosowany jest do współpracy CSM.
 • Przeznaczony jest do stosowania na wszelkiego typu obiektach posiadających urządzenia zasilane napięciem jednofazowym.
 • Interfejs służy do pomiaru napięć sieci elektroenergetycznej 1faz z wyjściem analogowym 0..4VDC 

Interfejs 3-FI

carakterystyka

 • Interfejs pomiaru napięć 3 faz sieci elektroenergetycznej z wyjściem analogowym 0-4VDC.
 • Przeznaczony jest do stosowania w obiektach posiadających urządzenia zasilane napięciem trójfazowym.
 • Interfejs służy do pomiaru napięcia sieci trójfazowej.

Interfejs IA-2

charakterystyka

 • Interfejs umożliwia zdalny pomiar prądu stałego z bocznika.
 • Zapewnia separację między urządzeniem, a sterownikiem.
 • Przetwarza sygnał prądowy 0 ÷ 60mV na standardowy sygnał dostosowany do wejść mikroprocesorowych od 0 ÷ 5V z zabezpieczeniem przekroczenia tego poziomu.

Interfejs PTi

charakterystyka

 • Interfejs PTi jest przystosowany do współpracy z Komputerowym Systemem Nadzoru CSM.
 • Przeznaczony jest do stosowania we wszelkiego typu obiektach posiadających urządzenia klimatyzacyjne, chłodnicze lub wentylacyjne.
 • Interfejs umożliwia pomiar temperatury, oraz wysłanie sygnału alarmowego przekroczenia zadanej temperatury.

Interfejs PTRHi

charakterystyka

 • Interfejs przeznaczony jest do stosowania w obiektach posiadających urządzenia klimatyzacyjne, chłodnicze lub wentylacyjne.
 • Przekazuje Centrum Nadzoru dane o poziomie temperatury i wilgotności
 • Posiada wbudowany bezpiecznik topikowy 63mA od strony zasilania.

Czujnik zalania wodą CZW-1

charakterystyka

 • Czujnik przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach, w których istnieje ryzyko wycieku z instalacji wodnej.
 • W momencie osiągnięcia przez wodę poziomu, na którym umieszczone są sondy połączone do CZW-1, czujnik zacznie sygnalizować alarm - zalanie.
 • Kilka sekund po obniżeniu się poziomu wody poniżej wysokości, na której zamontowane są sondy, sygnalizacja zalania zostanie zakończona.

Interfejs 3PK

charakterystyka

 • Interfejs 2 PK jest przystosowany do współpracy z CSM.
 • Przeznaczony jest do stosowania w obiektach posiadających urządzenia zasilane napięciem 12, 24 , 48 VDC.
 • Interfejs ma na celu odseparowanie galwaniczne sygnałów cyfrowych urządzeń takich jak:
  • agregaty
  • klimatyzatory
  • rozdzienie NN  itp.